FREE SHIPPING WHEN YOU SPEND $99+ | GET 20% OFF YOUR FIRST ORDER USING CODE 20%OFF1ST AT CHECKOUT!! Shop now!

Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop

Jing Tang Shi Quan Da Bu 600g Powder

Jing Tang Shi Quan Da Bu 200g Powder  - TCVM Pet Supply

Jing Tang Shi Quan Da Bu 600g Powder

Shi Quan Da Bu

SIZE/QUANTITY: 600g Powder

TCVM PRINCIPLES: Tonify Qi, nourish Blood and tonify Yang

INGREDIENTS: Bai Shao Yao, Bai Zhu, Chuan Xiong, Dang Gui, Fu Ling, Gan Cao, Huang Qi,Ren Shen(Kirin), Rou Gui, Shu Di Huan

VETERINARY AUTHORIZATION IS REQUIRED. 

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question