FREE SHIPPING WHEN YOU SPEND $99+ | GET 20% OFF YOUR FIRST ORDER USING CODE 20%OFF1ST AT CHECKOUT!! Shop now!

Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop

Jing Tang Tian Ma Plus II Concentrated 0.5g Capsules #100

Jing Tang Tian Ma Plus II Concentrated 0.5g Capsules #100  - TCVM Pet Supply

Jing Tang Tian Ma Plus II Concentrated 0.5g Capsules #100

Tian Ma Plus II

SIZE/QUANTITY: 0.5g Capsule #100

TCVM PRINCIPLES: Clear Internal Wind, tranquilize Liver Yang, nourish Yin and Blood

INGREDIENTS: Ban Xia, Chan Tui, Dan Nan Xing, Di Long, Gan Cao, Gou Teng,  He Shou Wu, Jiang Can, Long Gu, Mu Dan Pi, Mu li, Shan Zhu Yu, Shu Di Huang, Tian Ma, Zhu Ru
Inactive Ingredients: Bovine Gelatin and Gluten-free maltodextrin
VETERINARY AUTHORIZATION REQUIRED.

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question