FREE SHIPPING WHEN YOU SPEND $99+ | GET 20% OFF YOUR FIRST ORDER USING CODE 20%OFF1ST AT CHECKOUT!! Shop now!

Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop

Jing Tang Tendon Ligament Formula Concentrated 90g Powder

Jing Tang Tendon Ligament Formula Concentrated 90g Powder  - TCVM Pet Supply

Jing Tang Tendon Ligament Formula Concentrated 90g Powder

Tendon Ligament Formula

SIZE/QUANTITY: Concentrated 90g Powder

TCVM PRINCIPLES: Nourishes Liver, Yin, and Blood, strengthens tendons and ligaments. 

INGREDIENTS: Bai Shao Yao, Bu Gu Zhi, Chuan Niu Xi, Chuan Xiong, Dang Gui, Gou Qi Zi, Gui Zhi, Sang Zhi, Shan Zhu Yu, Shu, Di Huang, Wu Jia Pi, Yin Yang Huo

INGREDIENTS: Gluten-free maltodextrin

VETERINARY AUTHORIZATION IS REQUIRED. 

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question