FREE SHIPPING WHEN YOU SPEND $99+ | GET 20% OFF YOUR FIRST ORDER USING CODE 20%OFF1ST AT CHECKOUT!! Shop now!

Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop

Jing Tang Tendon Ligament Formula Concentrated 0.2g Capsules #50

Jing Tang Tendon Ligament Formula Concentrated 0.2g Capsules #50  - TCVM Pet Supply

Jing Tang Tendon Ligament Formula Concentrated 0.2g Capsules #50

Tendon Ligament Formula

SIZE/QUANTITY: Concentrated 0.2g Capsules #50

TCVM PRINCIPLES: Nourishes Liver, Yin and Blood, strengthens tendons and ligaments.

INGREDIENTS: Bai Shao Yao, Bu Gu Zhi, Chuan Niu Xi, Chuan Xiong, Dang Gui, Gou Qi Zi, Gui Zhi, Sang Zhi, Shan Zhu Yu, Shu, Di Huang, Wu Jia Pi, Yin Yang Huo

Inactive Ingredients: Bovine Gelatin and Gluten-free maltodextrin

Jing Tang Tendon Ligament Formula Flyer Download

VETERINARY AUTHORIZATION REQUIRED.

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question