FREE SHIPPING WHEN YOU SPEND $99+ | GET 20% OFF YOUR FIRST ORDER USING CODE 20%OFF1ST AT CHECKOUT!! Shop now!

Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop
Jing Tang Lily Combination Formula 200g Powder  - TCVM Pet Supply

Jing Tang Lily Combination Formula 200g Powder

Lily Combination Formula

SIZE/QUANTITY:  200g Powder

TCVM PRINCIPLES: Nourish Yin and moisten Lung, support normal breathing

INGREDIENTS: Bai He, Bai Shao Yo, Dang Gui, Gan Cao, Jie Gent, Mai Men Dong, Sheng Di Huang, Shu Di Huang, Xuan Shen, Zhe Bei Mu.

Inactive Ingredients: No Inactive Ingredients

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question