FREE SHIPPING WHEN YOU SPEND $99+ | GET 20% OFF YOUR FIRST ORDER USING CODE 20%OFF1ST AT CHECKOUT!! Shop now!

Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop

Jing Tang Zuo Gui Wan 0.2g Capsule #50

Jing Tang Hindquarter Weakness Concentrated 90g Powder  - TCVM Pet Supply

Jing Tang Zuo Gui Wan 0.2g Capsule #50

Zuo Gui Wan

SIZE/QUANTITY: 0.2g Capsules #50

TCVM PRINCIPLES: Nourish Yin, tonify Kidney, and Jing

INGREDIENTS: Bu Gu Zhi, Chi Shao, Chuan Niu Xi, Chuan Xiong, Dang Gui, Du Huo, Du Zhong, Hong Hua, Ji Xue Teng, Mo Yao, Qiang Huo, Ru Xiang, Tao Ren, Tu Si Zi, Yan Hu Suo, Yin Yang Huo

VETERINARY AUTHORIZATION IS REQUIRED.

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question