FREE SHIPPING WHEN YOU SPEND $99+ | GET 20% OFF YOUR FIRST ORDER USING CODE 20%OFF1ST AT CHECKOUT!! Shop now!

Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop

Jing Tang Yin Qiao San Concentrated 0.5g Capsules #100

Jing Tang Yin Chen Zhu Fu 0.5g Capsule #200  - TCVM Pet Supply

Jing Tang Yin Qiao San Concentrated 0.5g Capsules #100

Yin Qiao San

SIZE/QUANTITY: Concentrated 0.5g Capsules #100

TCVM PRINCIPLES: Relieve the Exterior, dispel Wind-Heat, eliminate Interior Heat and detoxify

INGREDIENTS:  Ban Lan Gen, Bo He, Dan Zhu Ye, Gan Cao, Jie Geng, Jin Yin Hua, Jing Jie, Lian Qiao, Lu Gen, Niu Bang Zi

Inactive Ingredients: Bovine Gelatin and Gluten-free maltodextrin

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question