FREE SHIPPING WHEN YOU SPEND $99+ | GET 20% OFF YOUR FIRST ORDER USING CODE 20%OFF1ST AT CHECKOUT!! Shop now!

Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop

Jing Tang Yi Guan Jian Concentrated 0.5g Capsules #100

Jing Tang Yi Guan Jian Concentrated 0.5g Capsules #100  - TCVM Pet Supply

Jing Tang Yi Guan Jian Concentrated 0.5g Capsules #100

Yi Guan Jian

Size/Quantity: Concentrated 0.5g Capsules #100

TCVM Principles: Nourish Liver Yin, clear Heat

Veterinary authorization required.

Ingredients: Yu Jin, Dan Shen, Chi Shao, Sheng Di Huang, Huang Bai, Di Fu Zi, Xuan Shen, Mai Men Dong, Mu Dan Pi

Ingredients: Gelatin, may contain Gluten-free maltodextrin

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question