FREE SHIPPING WHEN YOU SPEND $99+ | GET 20% OFF YOUR FIRST ORDER USING CODE 20%OFF1ST AT CHECKOUT!! Shop now!

Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop

Jing Tang Yi Guan Jian Concentrated 0.2g Capsule #50

Jing Tang Yi Guan Jian Concentrated 0.2g Capsule #50

Jing Tang Yi Guan Jian Concentrated 0.2g Capsule #50

Yi Guan Jian

SIZE/QUANTITY: 0.2g Capsules #50

TCVM PRINCIPLES: Nourish Liver Yin, clear Heat

INGREDIENTS: Bai Shao Yao, Bei Sha Shen, Dang Gui, Gou Qi Zi, Mai Men Dong, Pu Gong Ying, Sheng Di Huang

Inactive Ingredients: Bovine Gelatin and Gluten-free maltodextrin

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question