FREE SHIPPING WHEN YOU SPEND $99+ | GET 20% OFF YOUR FIRST ORDER USING CODE 20%OFF1ST AT CHECKOUT!! Shop now!

Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop

Jing Tang Yang Yin Xi Feng Concentrated 0.5g Capsules #100

Jing Tang Xue Fu Zhu Yu Concentrated 90g Powder  - TCVM Pet Supply

Jing Tang Yang Yin Xi Feng Concentrated 0.5g Capsules #100

Yang Yin Xi Feng

SIZE/QUANTITY: Concentrated 0.5g Capsules #100

TCVM PRINCIPLES: Nourish Blood, nourish Yin, clear Internal Wind

INGREDIENTS: Bai Fu Zi, Bai Shao Yao, Chan Tui, Gou Teng, Jiang Can, Mu Dan Pi, Shan Zhu Yu, Shu Di Huang

Inactive Ingredients: Bovine Gelatin and Gluten-free maltodextrin

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question