FREE SHIPPING WHEN YOU SPEND $99+ | GET 20% OFF YOUR FIRST ORDER USING CODE 20%OFF1ST AT CHECKOUT!! Shop now!

Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop
Jing Tang Xiao Huo Luo Dan 600g Powder  - TCVM Pet Supply

Jing Tang Xiao Ke Fang 0.5g Capsule #200

Xiao Fe Fang

SIZE/QUANTITY: 0.5g Capsule

TCVM PRINCIPLES: Nourish Yin and resolve thirst, and reinforce Kidney essence, nourish Liver Blood

INGREDIENTS: Bai Shao Yao, Chuan Xiong, Dang Gui, Dang Shen, Deng Xein Cao, Gan Cao, Ge Gen, Gou Qi Zi, Huang Lian, Huang Qi, Jie Geng, Ju Hua, Mai Men Dong, Sheng Di Huan, Shu Di Huang, Tian Hua Fen, Wu Wei Zi

Inactive Ingredients: Bovine Gelatin

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question