FREE SHIPPING WHEN YOU SPEND $99+ | GET 20% OFF YOUR FIRST ORDER USING CODE 20%OFF1ST AT CHECKOUT!! Shop now!

Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop

Jing Tang Xiao Ke Fang 0.5g Capsule #200

Jing Tang Xiao Huo Luo Dan 600g Powder  - TCVM Pet Supply

Jing Tang Xiao Ke Fang 0.5g Capsule #200

Xiao Ke Fang

Size/Quantity: 0.5g Capsule #200

TCVM Principles: Nourish Yin and resolve thirst, and reinforce Kidney essence, nourish Liver Blood

Veterinary authorization required.

Ingredients: Bai Shao Yao,Chuan Xiong, Dang Gui, Dang Shen, Deng Xin Cao, Gan Cao, Ge Gen, Gou Qi Zi, Huang Lian, Huang Qi, Jie Geng, Ju Hua, Mai Men Dong, Sheng Di Huang, Shu Di Huang, Tian Hua Fen, Wu Wei Zi

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question