FREE SHIPPING WHEN YOU SPEND $99+ | GET 20% OFF YOUR FIRST ORDER USING CODE 20%OFF1ST AT CHECKOUT!! Shop now!

Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop

Jing Tang Wu Bi Shan Yao San Concentrated 0.5g Capsules #100

Jing Tang Wu Bi Shan Yao San Concentrated 0.5g Capsules #100  - TCVM Pet Supply

Jing Tang Wu Bi Shan Yao San Concentrated 0.5g Capsules #100

Jing Tang Wu Bi Shan Yao San

SIZE/QUANTITY: Concentrated 0.5g Capsules #100

TCVM PRINCIPLES: Tonify Kidney Qi and Kidney Jing

INGREDIENTS: Ba Ji Tian , Chuan Niu Xi, Du Zhong, Fu Ling, Shan Yao, Shan Zhu Yu, Shu Di Huang, Tu Si Zi, Wu Wei Zi, Ze Xie

Inactive Ingredients: Bovine Gelatin and Gluten-free maltodextrin

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question