FREE SHIPPING WHEN YOU SPEND $99+ | GET 20% OFF YOUR FIRST ORDER USING CODE 20%OFF1ST AT CHECKOUT!! Shop now!

Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop

Jing Tang Tian Ma Bai Zhu Concentrated 0.5g Capsules #100

Jing Tang Tian Ma Bai Zhu Concentrated 0.5g Capsules #100  - TCVM Pet Supply

Jing Tang Tian Ma Bai Zhu Concentrated 0.5g Capsules #100

Tian Ma Bai Zhu

SIZE/QUANTITY: Concentrated 0.5g Capsules #100

TCVM PRINCIPLES: Clear Internal Wind, strengthen Spleen, eliminate Damp and transform phlegm

INGREDIENTS: Ba Ji Tian,Chuan Mu Xiang, Chuan Niu Xi, Fu Ling, Fu Zi, He Shou Wu, Mu Dan Pi, Rou Gui, Shan Yao, Shan Zhu Yu, Shu Di Huang, Wu Yao, Yin Yang Huo, Ze Xie

Inactive Ingredients: Bovine Gelatin and Gluten-free maltodextrin

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question