FREE SHIPPING WHEN YOU SPEND $99+ | GET 20% OFF YOUR FIRST ORDER USING CODE 20%OFF1ST AT CHECKOUT!! Shop now!

Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop
Jing Tang Testicle Formula 0.5g Capsule #200  - TCVM Pet Supply

Jing Tang Testicle Formula 0.5g Capsule #200

Testicle Formula

SIZE/QUANTITY: 0.5g Capsule #200

TCVM PRINCIPLES: Tonify kidney Qi, Nourish Yin, warm Yang and Kidney Jing

INGREDIENTS: Ba Ji Tian,Chuan Mu Xiang, Chuan Niu Xi, Fu Ling, Fu Zi, He Shou Wu, Mu Dan Pi, Rou Gui, Shan Yao, Shan Zhu Yu, Shu Di Huang, Wu Yao, Yin Yang Huo, Ze Xie

Inactive Ingredients: Bovine Gelatin

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question