FREE SHIPPING WHEN YOU SPEND $99+ | GET 20% OFF YOUR FIRST ORDER USING CODE 20%OFF1ST AT CHECKOUT!! Shop now!

Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop

Jing Tang Testicle Formula 0.5g Capsule #200

Jing Tang Testicle Formula 0.5g Capsule #200  - TCVM Pet Supply

Jing Tang Testicle Formula 0.5g Capsule #200

Testicle Formula

Size/Quantity: 0.5g Capsule #200

TCVM Principles: Tonify kidney Qi, Nourish Yin, warm Yang and Kidney Jing

Veterinary authorization required.

Ingredients: Ba Ji Tian, Chuan Mu Xiang, Chuan Niu Xi, Fu Ling, Fu Zi,He Shou Wu, Mu Dan Pi, Rou Gui, Shan Yao, Shan Zhu Yu

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question