FREE SHIPPING WHEN YOU SPEND $99+ | GET 20% OFF YOUR FIRST ORDER USING CODE 20%OFF1ST AT CHECKOUT!! Shop now!

Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop

Jing Tang Shen Ling Bai Zhu 0.5g Capsules #200

Jing Tang Shen Ling Bai Zhu 0.5g Capsules #200 Photo of Herbal Capsules

Jing Tang Shen Ling Bai Zhu 0.5g Capsules #200

Shen Ling Bai Zhu

SIZE/QUANTITY: Concentrated 0.5g Capsules #200

TCVM PRINCIPLES: Tonify Qi, strengthen Spleen, eliminate Damp

INGREDIENTS: Bai Zhu, Bian Dou, Dang Shen, Fu Ling, Gan Cao, Jie Geng, Lian Zi, Sha Ren(Guang), Shan Yao, Yi Yi Ren

Inactive Ingredients: Bovine Gelatin and Gluten-free maltodextrin

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question