FREE SHIPPING WHEN YOU SPEND $99+ | GET 20% OFF YOUR FIRST ORDER USING CODE 20%OFF1ST AT CHECKOUT!! Shop now!

Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop

Jing Tang Rehmannia 6 Concentrated 0.2g Capsule #50

Jing Tang Rehmannia 6 Concentrated 0.2g Capsule #50  - TCVM Pet Supply

Jing Tang Rehmannia 6 Concentrated 0.2g Capsule #50

Rehmannia 6

SIZE/QUANTITY: Concentrated 0.2g Capsules #50

TCVM PRINCIPLES: Invigorates Qi/Blood, resolve Stagnation

INGREDIENTS: Bu Gu Zhi, Chi Shao, Chuan Niu Xi, Chuan Xiong, Dang Gui, Du Huo, Du Zhong, Hong Hua, Ji Xue Teng, Mo Yao, Qiang Huo, Ru Xiang, Tao Ren, Tu Si Zi, Yan Hu Suo, Yin Yang Huo

VETERINARY AUTHORIZATION IS REQUIRED. 

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question