FREE SHIPPING WHEN YOU SPEND $99+ | GET 20% OFF YOUR FIRST ORDER USING CODE 20%OFF1ST AT CHECKOUT!! Shop now!

Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop
Jing Tang Red Back Door 0.5g Capsules

Jing Tang Red Back Door 0.5g Capsules #200

Red Back Door

SIZE/QUANTITY:  0.5g Capsules #200

TCVM PRINCIPLES: Clear Damp-Heat, move Qi and resolve Stagnation

INGREDIENTS: Bai Shao Yao, Ban Xia, Cang Zhu, Chuan Mu Xiang, Dang Gui, Di Yu, Gan Cao, Huang Bai, Huang Lian, Huang Qi, Huang Qin, Shan Yao, Zhi Ke, Zhi Zi, Zhu Ru

Inactive IngBai Shao Yaoredients: Bovine Gelatin

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question