FREE SHIPPING WHEN YOU SPEND $99+ | GET 20% OFF YOUR FIRST ORDER USING CODE 20%OFF1ST AT CHECKOUT!! Shop now!

Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop

Jing Tang Hu Qian Wan Concentrated 0.5g Capsules #100

Log in to purchase
Jing Tang Hot Hoof II Concentrated 90g Powder  - TCVM Pet Supply

Jing Tang Hu Qian Wan Concentrated 0.5g Capsules #100

Hu Qian Wan

Size/Quantity: Concentrated 0.5g Capsules #100

TCVM Principles: Nourish Yin and purge Fire, strengthen tendons and bones

Veterinary authorization required.

Ingredients

Yu Jin, Dan Shen, Chi Shao, Sheng Di Huang, Huang Bai, Di Fu Zi, Xuan Shen, Mai Men Dong, Mu Dan Pi

Ingredients: Gelatin, may contain Gluten-free maltodextrin

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question