FREE SHIPPING WHEN YOU SPEND $99+ | GET 20% OFF YOUR FIRST ORDER USING CODE 20%OFF1ST AT CHECKOUT!! Shop now!

Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop

Jing Tang Hu Qian Wan Concentrated 0.5g Capsules #100

Jing Tang Hot Hoof II Concentrated 90g Powder  - TCVM Pet Supply

Jing Tang Hu Qian Wan Concentrated 0.5g Capsules #100

Hu Qian Wan

SIZE/QUANTITY: Concentrated 0.5g Capsules #100

TCVM PRINCIPLES: Nourish Yin and purge Fire, strengthen tendons and bones

INGREDIENTS: Bai Shao Yao, Chen Pi, Chuan Niu Xi, Gan Jiang, Huang Bai, Shu Di Huang, Suo Yang, Zhi Mu

Inactive Ingredients: Bovine Gelatin and Gluten-free maltodextrin

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question