FREE SHIPPING WHEN YOU SPEND $99+ | GET 20% OFF YOUR FIRST ORDER USING CODE 20%OFF1ST AT CHECKOUT!! Shop now!

Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop
Jing Tang Double PII  0.2g Capsules #100

Jing Tang Double PII 0.2g Capsules #100

Double PII

SIZE/QUANTITY: 0.2g Capsules #100

TCVM PRINCIPLES: Break down stasis in the spines, move Qi, resolve Stagnation
INGREDIENTS: Ba Jai Tian, Bu Gu Zhi, Chi Shao, Chuan Niu Xi, Chuan Xiong, Dang Gui, Di Long Du Zhong, Fu Zi, Gan Cao, Gu Sui Bu, Hong Hua, Huang Qi, Ma Qian Zi, Mo Yao, Quan Xie, Ru Xiang, Tian San Qi, Wu Gong, Wu Yao, Xu Duan, Xue Jie

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question