FREE SHIPPING WHEN YOU SPEND $99+ | GET 20% OFF YOUR FIRST ORDER USING CODE 20%OFF1ST AT CHECKOUT!! Shop now!

Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop

Jing Tang Dok's Formula 200g Powder

Log in to purchase
Jing Tang Ding Xian Wan 90g Powder  - TCVM Pet Supply

Jing Tang Dok's Formula 200g Powder

Dok's Formula

Size/Quantity: 200g powder
TCVM Principles: Tonifies Kidney Yang, dispels Wind, Damp and Cold, invigorates Qi and Blood; warms the Channels; resolves stagnation
Veterinary authorization required. 
Ingredients
Bai Ji Tian, Bu Gu Zhi, Chuan Niu Xi, Chuan Xiong, Dang Gui, Du Huo, Du Zhong, Gan Cao, Bu Sui Bu, Qiang Huo, Rou Dou Kou, Rou Gui, Wu Yao, Xiao Hui Xiang, Xu Duan, Ze Xie
Ingredients: Gluten-free maltodextrin

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question