FREE SHIPPING WHEN YOU SPEND $99+ | GET 20% OFF YOUR FIRST ORDER USING CODE 20%OFF1ST AT CHECKOUT!! Shop now!

Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop

Jing Tang Ding Xian Wan Concentrated 0.5g Capsules #100

Log in to purchase
Jing Tang Di Huang Yin Zi Concentrated 90g Powder  - TCVM Pet Supply

Jing Tang Ding Xian Wan Concentrated 0.5g Capsules #100

Ding Xian Wan

Size/Quantity: Concentrated 0.5g Capsules #100
TCVM Principles: Expel phlegm, extinguish Wind, open the orifices, and help support healthy central nervous system
Veterinary authorization required. 
Ingredients
Bu Gu Zhi, Chi Shao, Chuan Niu Xi, Chuan Xiong, Dang Gui, Du Huo, Du Zhong, Hong Hua, Ji Xue Teng, Mo Yao, Qiang Huo, Ru Xiang, Tao Ren, Tu Si Zi, Yan Hu Suo, Yin Yang Huo
Ingredients: Gluten-free maltodextrin

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question