FREE SHIPPING WHEN YOU SPEND $99+ | GET 20% OFF YOUR FIRST ORDER USING CODE 20%OFF1ST AT CHECKOUT!! Shop now!

Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop

Jing Tang Di Huang Yin Zi Concentrated 0.5g Capsules #100

Jing Tang Di Gu Pi San Teapills #200  - TCVM Pet Supply

Jing Tang Di Huang Yin Zi Concentrated 0.5g Capsules #100

Di Huang Yin Zi

SIZE/QUANTITY: Concentrated 0.5g Capsules #100

TCVM PRINCIPLES: Tonify Kidney Yin, tonify Kidney Yang

INGREDIENTS: Ba Ji Tian, Fan Shi Hu, Fu Ling, Fu Zi, Mai Men Dong, Rou Gui, Shan Zhu Yu, Shi Chang Pu, Shu Di Huang, Wu Wei Zi, Yuan Zhi

Inactive Ingredients: Bovine Gelatin and Gluten-free maltodextrin

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question