FREE SHIPPING WHEN YOU SPEND $99+ | We wholesale PET | TAO products to vet clinics and pet stores! New wholesale accounts get 20% off! Shop now!

Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop

Jing Tang Body Sore Formula Concentrated 0.5g Capsules #100

Log in to purchase
Jing Tang Body Sore Formula Concentrated 0.5g Capsules #100

Jing Tang Body Sore Formula Concentrated 0.5g Capsules #100

Body Sore Formula 

Size/Quantity: Concentrated 0.5g Capsules #100
TCVM Principles: Invigorates Qi/Blood, resolve Stagnation
Veterinary authorization required. 
Ingredients
Bu Gu Zhi, Chi Shao, Chuan Niu Xi, Chuan Xiong, Dang Gui, Du Huo, Du Zhong, Hong Hua, Ji Xue Teng, Mo Yao, Qiang Huo, Ru Xiang, Tao Ren, Tu Si Zi, Yan Hu Suo, Yin Yang Huo
Ingredients: Gluten-free maltodextrin

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question