FREE SHIPPING WHEN YOU SPEND $99+ | GET 20% OFF YOUR FIRST ORDER USING CODE 20%OFF1ST AT CHECKOUT!! Shop now!

Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop
Jing Tang Heart Qi Tonic 0.5g Capsules #200  - TCVM Pet Supply

Jing Tang Heart Qi Tonic 0.5g Capsules #200

Heart Qi Tonic 

SIZE/QUANTITY: 0.5g Capsules #200

TCVM PRINCIPLES: Tonifies Heart Qi and Invigorates Blood

INGREDIENTS: Bai Zi Ren, Chuan Xiong, Dang Gui, Dang Shen, Fu Ling, Huang Qi, Rou Gui, Wu Wei Zi, Yuan Zhi, Zhi Gan Cao

Inactive Ingredients: Bovine Gelatin

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question