FREE SHIPPING WHEN YOU SPEND $99+ | GET 20% OFF YOUR FIRST ORDER USING CODE 20%OFF1ST AT CHECKOUT!! Shop now!

Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop

Jing Tang Di Gu Pi San Concentrated 0.2g Capsules #50

Jing Tang Di Gu Pi San Concentrated 0.2g Capsules #50  - TCVM Pet Supply

Jing Tang Di Gu Pi San Concentrated 0.2g Capsules #50

Di Gu Pi San

SIZE/QUANTITY: Concentrated 0.2g Capsules #50

TCVM PRINCIPLES: To nourish Yin, clear deficient Heat, tonify Kidney Yang, dispel Wind-Damp

INGREDIENTS: Bu Gu Zhi, Dan Shen, Dang Gui, Di Gu Pi, Du Huo, Du Zhong, Gu Sui Bu, Huang Bai, Mu Dan Pi, Qin Jiao, Sheng Di Huang, Shi Di Huang, Ze Xie

INGREDIENTS: Gelatin, may contain Gluten-free maltodextrin

VETERINARY AUTHORIZATION IS REQUIRED. 

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question