FREE SHIPPING WHEN YOU SPEND $99+ | GET 20% OFF YOUR FIRST ORDER USING CODE 20%OFF1ST AT CHECKOUT!! Shop now!

Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop

Jing Tang Di Gu Pi San Concentrated 0.2g Capsules #50

Jing Tang Di Gu Pi San Concentrated 0.2g Capsules #50  - TCVM Pet Supply

Jing Tang Di Gu Pi San Concentrated 0.2g Capsules #50

Di Gu Pi San

SIZE/QUANTITY: Concentrated 0.2g Capsules #50

TCVM PRINCIPLES: To nourish Yin, clear deficient Heat, tonify Kidney Yang, dispel Wind-Damp
INGREDIENTS: Bu Gu Zhi, Dan Shen, Dang Gui, Di Gu Pi, Du Huo, Du Zhong, Gu Sui Bu, Huang Bai, Mu Dan Pi, Qin Jiao, Sheng Di Huang, Shi Di Huang, Ze Xie
Inactive Ingredients: Bovine Gelatin and Gluten-free maltodextrin

Jing Tang Di Gu Pi San Formula Flyer Download

VETERINARY AUTHORIZATION REQUIRED.

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question