FREE SHIPPING WHEN YOU SPEND $99+ | GET 20% OFF YOUR FIRST ORDER USING CODE 20%OFF1ST AT CHECKOUT!! Shop now!

Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop

Jing Tang Di Gu Pi San Concentrated 0.2g Capsules #50

Log in to purchase
Jing Tang Di Gu Pi San Concentrated 0.2g Capsules #50  - TCVM Pet Supply

Jing Tang Di Gu Pi San Concentrated 0.2g Capsules #50

Di Gu Pi San

Size/Quantity: Concentrated 0.2g Capsules #50
TCVM Principles: To nourish Yin, clear deficient Heat, tonify Kidney Yang, dispel Wind-Damp
Veterinary authorization required. 
Ingredients
Bu Gu Zhi, Dan Shen, Dang Gui, Di Gu Pi, Du Huo, Du Zhong, Gu Sui Bu, Huang Bai, Mu Dan Pi, Qin Jiao, Sheng Di Huang, Shi Di Huang, Ze Xie
Ingredients: Gelatin, may contain Gluten-free maltodextrin

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question