FREE SHIPPING WHEN YOU SPEND $99+ | GET 20% OFF YOUR FIRST ORDER USING CODE 20%OFF1ST AT CHECKOUT!! Shop now!

Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop

Jing Tang Pu Ji Xiao Du Yin Concentrated 0.5g Capsules #100

Jing Tang Pu Ji Xiao Du Yin Concentrated 0.5g Capsules #100  - TCVM Pet Supply

Jing Tang Pu Ji Xiao Du Yin Concentrated 0.5g Capsules #100

Pu Ji Xiao Du Yin

SIZE/QUANTITY: 0.5g Capsule#100

TCVM PRINCIPLES: Clear Heat, eliminate Fire toxins and disperse Wind-Heat

INGREDIENTS: Ban Lan Gen, Bo He, Chai Hu, Chen Pi, Gan Cao, Huang Lian, Huang Qin, Jiang Can, Jie Geng, Jin Yin Hua, Lian Qiao, Niu Bang Zi, Sheng Ma, Xuan Shen

Inactive Ingredients: Bovine Gelatin and Gluten-free maltodextrin

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question