Jing Tang Blood Heat Formula 0.2g Capsules #50

Log in for pricing

Jing Tang

Blood Heat Formula

TCVM Principles: Cool Blood, clear Heat, detoxify, resolve nodules

Contraindications: None

Dosage for Horse: 3g twice daily

Dosage for Dog/Cat:
- One 0.5g capsule per 20 to 40 lb of body weight twice daily.
- One 0.2g capsule for small dog/cat once a day <10lbs

Directions:
Horse: 2 and 1/2 large scoops (3g) twice a day.
Dog/cat: 1/2 to 1 small scoop per 10 to 20 lb body weight twice a day.
-1 level large scoop holds about 1.2 g powder.
-1 level small scoop holds about 0.25 g powder.

Classical Antecedent: Liang Xue Jie Du Tang

Ingredients

English Name
Latin Name
   Chi Shao    Paeonia
   Dan Shen    Salvia
   Di Fu Zi    Kochia
   Huang Bai    Phellodendron
   Mai Men Dong    Ophiopogon
   Mu Dan Pi    Moutan
   Sheng Di Huang    Rehmannia
   Xuan Shen    Scrophularia
   Yu Jin    Curcuma