FREE SHIPPING WHEN YOU SPEND $99+ | GET 20% OFF YOUR FIRST ORDER USING CODE 20%OFF1ST AT CHECKOUT!! Shop now!

Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop

Jing Tang Dok's Formula Teapills #200

Jing Tang Dok's Formula Concentrated 90g Powder  - TCVM Pet Supply

Jing Tang Dok's Formula Teapills #200

Dok's Formula Teapills

SIZE/QUANTITY: Teapills #200

TCVM PRINCIPLES: Tonifies Kidney Yang, dispels Wind, Damp and Cold, invigorates Qi and Blood; warms the Channels; resolves stagnation
 
INGREDIENTS: Bai Ji Tian, Bu Gu Zhi, Chuan Niu Xi, Chuan Xiong, Dang Gui, Du Huo, Du Zhong, Gan Cao, Bu Sui Bu, Qiang Huo, Rou Dou Kou, Rou Gui, Wu Yao, Xiao Hui Xiang, Xu Duan, Ze Xie

Inactive Ingredients: Activated carbon, Botanical wax, talcum

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question