FREE SHIPPING WHEN YOU SPEND $99+ | GET 20% OFF YOUR FIRST ORDER USING CODE 20%OFF1ST AT CHECKOUT!! Shop now!

Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop

Jing Tang Ophiopogon Formula 600g Powder

Jing Tang Ophiopogon Formula 600g Powder  - TCVM Pet Supply

Jing Tang Ophiopogon Formula 600g Powder

Ophiopogon Formula

Size/Quantity: 600g Powder

TCVM Principles: Nourish Yin, clear Heat, promote body fluids

Veterinary authorization required. 

Ingredients: Bei Sha Shen, Dan Zhu Ye, Ge Gen, Huang Qin, Lu Gen, Mai Men Dong, Shan Zha, Shen Qu, Tian Hua Fen, Wu Mei, Yu Li Ren, Zhi Mu

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question