FREE SHIPPING WHEN YOU SPEND $99+ | GET 20% OFF YOUR FIRST ORDER USING CODE 20%OFF1ST AT CHECKOUT!! Shop now!

Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop
Jing Tang Ophiopogon Formula 600g Powder  - TCVM Pet Supply

Jing Tang Ophiopogon Formula 600g Powder

Ophiopogon Formula

SIZE/QUANTITY: 600g Powder

TCVM PRINCIPLES: Nourish Yin, clear Heat, promote body fluids 

INGREDIENTS: Bei Sha Shen, Dan Zhu Ye, Ge Gen, Huang Qin, Lu Gen, Mai Men Dong, Shan Zha, Shen Qu, Tian Hua Fen, Wu Mei, Yu Li Ren, Zhi Mu

Inactive Ingredients: No Inactive Ingredients

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question