FREE SHIPPING WHEN YOU SPEND $99+ | GET 20% OFF YOUR FIRST ORDER USING CODE 20%OFF1ST AT CHECKOUT!! Shop now!

Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop

Jing Tang Lyme Formula Concentrated 90g Powder

Jing Tang Lung Wind Huang Concentrated 90g Powder  - TCVM Pet Supply

Jing Tang Lyme Formula Concentrated 90g Powder

Lyme Formula

Size/Quantity: 90g Concentrated Powder

TCVM Principles: Clear Wind-Damp, Detoxify, Reinforce Qi, Resolve Stagnation

Veterinary authorization required.

Ingredients: Da Zao, Dang Gui, Du Huo, Du Zhong, Fang Feng, Fu Ling, Gan Cao, Gann Jiang, Gui Zhi, Huang Qi, Jing Jie, Qiang Huo, Qin Jiao, Sanng Zhi, Xu Duan

Ingredients: Gluten-free maltodextrin

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question