FREE SHIPPING WHEN YOU SPEND $99+ | GET 20% OFF YOUR FIRST ORDER USING CODE 20%OFF1ST AT CHECKOUT!! Shop now!

Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop

Jing Tang Yang Yin Xi Feng Concentrated 90g Powder

Jing Tang Xue Fu Zhu Yu Concentrated 90g Powder  - TCVM Pet Supply

Jing Tang Yang Yin Xi Feng Concentrated 90g Powder

Yang Yin Xi Feng

SIZE/QUANTITY: 90g Concentrated Powder

TCVM PRINCIPLES: Nourish Blood, nourish Yin, clear Internal Wind

INGREDIENTS: Yu Jin, Dan Shen, Chi Shao, Sheng Di Huang, Huang Bai, Di Fu Zi, Xuan Shen, Mai Men Dong, Mu Dan Pi

Inactive Ingredients: Gluten-free maltodextrin
VETERINARY AUTHORIZATION REQUIRED.

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question