FREE SHIPPING WHEN YOU SPEND $99+ | GET 20% OFF YOUR FIRST ORDER USING CODE 20%OFF1ST AT CHECKOUT!! Shop now!

Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop
Jing Tang Xiao Huo Luo Dan 600g Powder  - TCVM Pet Supply

Jing Tang Xiao Ke Fang 200g Powder

Xiao Ke Fang

SIZE/QUANTITY: 200g Powder

TCVM PRINCIPLES: Nourish Yin and resolve thirst, and reinforced Kidney essence, nourish Liver Blood

INGREDIENTS: Bai Shao Yao, Chuan Xiong, Dang Gui, Dang Shen, Deng Xin Cao, Gan Cao, Ge Gen, Gou Gi Zi, Huang Lian, Huang Qi, Jie Geng, Ju Hua, Mae Men Dong, Sheng Di Huang, Shu Di Huang, Tian Huan Fen, Wu Wei Zi

Inactive Ingredients: No Inactive Ingredients

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question