FREE SHIPPING WHEN YOU SPEND $99+ | GET 20% OFF YOUR FIRST ORDER USING CODE 20%OFF1ST AT CHECKOUT!! Shop now!

Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop
Jing Tang Shen Ling Bai Zhu Concentrated 0.2g Capsule #50  - TCVM Pet Supply

Jing Tang Shi Pi Yin Concentrated 90g Powder

Shi Pi Yin

SIZE/QUANTITY: 90g Concentrated Powder

TCVM PRINCIPLES: Tonify Spleen Qi and Kidney Yang, clear damp and resolve edema

INGREDIENTS: Ba Ji Tian, Bai Zhu, Bu Gu Zhi, Che Qian Zi, Chuan Mu Xiang, Dang Shen, Fu Ling, Gan Jiang, Hou Po, Huang Qi, Ze Xie

Inactive Ingredients: Gluten-free maltodextrin

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question