FREE SHIPPING WHEN YOU SPEND $99+ | GET 20% OFF YOUR FIRST ORDER USING CODE 20%OFF1ST AT CHECKOUT!! Shop now!

Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop

Jing Tang Jie Gu San Concentrated 90g Powder

Jing Tang Jie Gu San Concentrated 0.5g Capsule #100  - TCVM Pet Supply

Jing Tang Jie Gu San Concentrated 90g Powder

Jie Gu San

SIZE/QUANTITY: Concentrated 90g Powder

TCVM PRINCIPLES: Tonify Kidney, tonify Yang, Qi, and Blood, and support bone health

INGREDIENTS: Bai Zhu, Bu Gu Zhi, Chuan Niu Xi, Dang Gui, Dang Shen, Gu Sui Bu, Huang Qi, Mo Yao, Mu li, Ru Xiang, Sang Zhi, Shu Di Huang, Xu Duan

Inactive Ingredients: Gluten-free maltodextrin

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question