FREE SHIPPING WHEN YOU SPEND $99+ | GET 20% OFF YOUR FIRST ORDER USING CODE 20%OFF1ST AT CHECKOUT!! Shop now!

Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop
Jing Tang Jiang Tang Cha 600g Powder  - TCVM Pet Supply

Jing Tang Jiang Tang Cha Concentrated 90g Powder

Jiang Tang Cha

SIZE/QUANTITY: 90g Concentrated Powder

TCVM PRINCIPLES: Tonify Qi, nourish Yin, resolve thirst, clear Heat

INGREDIENTS: Bai Zhu, Bei Sha Shen, Cang Zhu, Huang Qi, Sang Piao Xiao, Shan Yao, Wu Wei Zi, Xuan Shen, Yu Zhu  

Inactive Ingredients: Gluten-free maltodextrin

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question