FREE SHIPPING WHEN YOU SPEND $99+ | GET 20% OFF YOUR FIRST ORDER USING CODE 20%OFF1ST AT CHECKOUT!! Shop now!

Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop
Jing Tang Hyper Jia Bing Concentrated 90g Powder

Jing Tang Hyper Jia Bing Concentrated 90g Powder

Hyper Jia Bing

SIZE/QUANTITY: Concentrated 90g Powder

TCVM PRINCIPLES: Tonify Yin and pacify Yang

INGREDIENTS: Bai Shao Yao, Chai Hu, Hai Zao, Kun Bu, Mu Li(Shu), Shan Yao, Shan Zhu Yu, Shu Di Huang, Xiang Fu, Ze Xie
Inactive Ingredients: Gluten-free maltodextrin

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question