FREE SHIPPING WHEN YOU SPEND $99+ | GET 20% OFF YOUR FIRST ORDER USING CODE 20%OFF1ST AT CHECKOUT!! Shop now!

Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop
Jing Tang Heart Yin Tonic 200g Powder  - TCVM Pet Supply

Jing Tang Heart Yin Tonic 600g Powder

Heart Yin Tonic

SIZE/QUANTITY: 600g Powder

TCVM PRINCIPLES: Nourish Heart Yin and calm down Shen

INGREDIENTS: Chai Hu, Chen Pi, Dang Gui, Jie Geng, Mai Men Dong, Suan Zao Ren(Sheng), Wu Wei Zi, Xuan Shen, Yuan Zhi

Inactive Ingredients: No Inactive Ingredients

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question