FREE SHIPPING WHEN YOU SPEND $99+ | GET 20% OFF YOUR FIRST ORDER USING CODE 20%OFF1ST AT CHECKOUT!! Shop now!

Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop

Jing Tang Gui Powder 600g Powder

Jing Tang Gui Powder 200g Powder  - TCVM Pet Supply

Jing Tang Gui Powder 600g Powder

Gui Powder

SIZE/QUALITY: 600g Powder

TCVM PRINCIPLES: Tonify and move Blood, resolves Stagnation

INGREDIENTS: Ba Ji Tian, Bu Gu Zhi, Cang Zhu, Chen Pi, Chuan Niu Xi, Du Zhong, Hu Lu Ba, Qing Pi, Rou Gui, Yin Yang Huo

VETERINARY AUTHORIZATION IS REQUIRED. 

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question