FREE SHIPPING WHEN YOU SPEND $99+ | GET 20% OFF YOUR FIRST ORDER USING CODE 20%OFF1ST AT CHECKOUT!! Shop now!

Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop

Jing Tang Double P II Tea Pills #200

Jing Tang Ding Xian Wan 90g Powder  - TCVM Pet Supply

Jing Tang Double P II Tea Pills #200

Double P II Teapills #200 

TCVM PRINCIPLES: Break down stasis in the spines, move Qi, relieve pain.
INGREDIENTS: Ba Ji Tian,  Bu Gu Zhi, Chi Shao, Chuan Niu Xi, Chuan Xiong, Dang Gui, Du Zhong, Fu Zi, Gan Cao, Gu Sui Bu, Hong Hua, Huang Qi, Ma Qian Zi, Mo Yao, Quan Xie, Ru Xiang, Tian San Qi, Wu Yao, Xu Duan, Xue Jie
Inactive Ingredients: Activated carbon, Botanical wax, talcum

Jing Tang Double PII Formula Flyer Download

VETERINARY AUTHORIZATION IS REQUIRED.

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question