FREE SHIPPING WHEN YOU SPEND $99+ | GET 20% OFF YOUR FIRST ORDER USING CODE 20%OFF1ST AT CHECKOUT!! Shop now!

Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop

Jing Tang Body Sore Formula 180g Powder

Jing Tang Body Sore Formula 180g Powder

Jing Tang Body Sore Formula 180g Powder

Body Sore Formula

Size/Quantity: 180g Powder

TCVM Principles: Invigorates Qi/Blood, resolve Stagnation

Veterinary authorization required.

Ingredients
Bu Gu Zhi, Chi Shao, Chuan Niu Xi, Chuan Xiong, Dang Gui, Du Huo, Du Zhong, Hong Hua, Ji Xue Teng, Mo Yao, Qiang Huo, Ru Xiang, Tao Ren, Tu Si Zi, Yan Hu Suo, Yin Yang Huo
 

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question