FREE SHIPPING WHEN YOU SPEND $99+ | GET 20% OFF YOUR FIRST ORDER USING CODE 20%OFF1ST AT CHECKOUT!! Shop now!

Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop

Jing Tang Gui Pi Tang Teapills #200

Jing Tang Gui Pi Tang  Concentrated 0.5g Capsules #100  - TCVM Pet Supply

Jing Tang Gui Pi Tang Teapills #200

Gui Pi Lang

SIZE/QUANTITY: #200 tea pills

TCVM PRINCIPLES:  Nourish Blood, tonify Spleen Qi

INGREDIENTS: Ba Zhu, Chan Mu Xiang, Da Zao, Dang Gui, Fu Ling, Huang Qi, Long Yan Rou (raw), Ren Shen (Kirin), Sheng Jiang, Suan Zao Ren (Sheng) Youan Zhi, Zhi Gan Cao

INACTIVE INGREDIENTS: Activated carbon, Botanical wax, talcum

VETERINARY AUTHORIZATION IS REQUIRED. . 

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question