FREE SHIPPING WHEN YOU SPEND $99+ | GET 20% OFF YOUR FIRST ORDER USING CODE 20%OFF1ST AT CHECKOUT!! Shop now!

Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop
Jing Tang Gui Pi Tang  Concentrated 0.5g Capsules #100  - TCVM Pet Supply

Jing Tang Gui Pi Tang Teapills #200

Gui Pi Lang

SIZE/QUANTITY: #200 tea pills
TCVM PRINCIPLES:  Nourish Blood, tonify Spleen Qi

INGREDIENTS: Bai Zhu, Chan Mu Xiang, Da Zao, Dang Gui, Fu Ling, He Shou Wu, Huang Qi, Long Yan Rou (raw), Ren Shen (Kirin), Sheng Jiang, Yuan Zhi, Zhi Gan Cao.

INACTIVE INGREDIENTS: Activated carbon, Botanical wax, talcum

VETERINARY AUTHORIZATION IS REQUIRED. . 

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question