Jing Tang Gui Pi Tang Concentrated 0.5g Capsules #100

Log in for pricing

Jing Tang

Gui Pi Tang

Size/Quantity: Concentrated 0.5g Capsules #100

TCVM Principles: Nourish Blood, Tonify Spleen Qi 

Ingredients: Bai Zhu, Chuan Mu Xiang, Da Zao, Dang Gui, Fu Ling, Gan Jiang, He Shou Wu, Huang Qi, Long Yan Rou (Raw), Ren Shen (Kirin), Yuan Zhi, Zhi Gan Cao

Veterinary authorization required. 

Ingredients: Gelatin, may contain Gluten-free maltodextrin