FREE SHIPPING WHEN YOU SPEND $99+ | GET 20% OFF YOUR FIRST ORDER USING CODE 20%OFF1ST AT CHECKOUT!! Shop now!

Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop

Jing Tang Bu Xue Xi Feng Concentrated 0.5g Capsule #100

Log in to purchase
Jing Tang Bu Xue Xi Feng Concentrated 0.5g Capsule #100

Jing Tang Bu Xue Xi Feng Concentrated 0.5g Capsule #100

Bu Xue Xi Feng Formula

Size/Quantity: Concentrated 0.5g Capsule #100
TCVM Principles: Nourish Blood, clear Internal Wind
Veterinary authorization required. 
Ingredients 
Bai Fu Zi, Bai Shao Yao, Bai Zhu, Chan Tui, Chuan Xiong, Dang Gui, Dang Shen, Gou Teng, Jiang Can, Shu Di Huang
Ingredients: Gelatin, may contain Gluten-free maltodextrin

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question