FREE SHIPPING WHEN YOU SPEND $99+ | GET 20% OFF YOUR FIRST ORDER USING CODE 20%OFF1ST AT CHECKOUT!! Shop now!

Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop
Jing Tang Artemisia Combination 600g Powder

Jing Tang Artemisia Combination 600g Powder

Artemisia Combination Formula

SIZE/QUANTITY: 600g Powder

TCVM PRINCIPLES: Clear Liver Damp Heat from the Liver
 
INGREDIENTS: Chi Shao, Da Huang, Fu Ling, Huang Lian, Mu Dan Pi, Sheng Di Huang, Yin Chen Hao, Ze Xie, Zhi Zi, Zhu Ling
Inactive Ingredients: No Inactive Ingredients

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question