Jing Tang Da Bu Yin Wan 600g Powder

Log in for pricing

Jing Tang

Da Bu Yin Wan

Size/Quantity: 600g Powder

TCVM Principles: Nourish Yin, Tonify Kidney and Jing

Veterinary authorization required.

Ask a Question