Jing Tang Er Yin Jian 200g Powder

Log in for pricing

Jing Tang

Er Yin Jian (Double Yin Tonic)

Size/Quantity:  200g Powder

TCVM Principles: Nourish Yin, drain Fire, calm Shen

Veterinary authorization required. 

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question